Dags för glädjefylld och livgivande livsrevision! Testa en Kraftcoach.

Den främst uppgiften för en kraftcoach är att ställa rätt frågor till klienten för att skapa Kraftförändring i positiv riktning inom det område klienten själv väljer. All coachning utgår från nuläget och strävar efter att stödja klienten med att se förändringsmöjligheter för framtiden och ger verktyg för att genomföra det.

All förändring börjar med ett nytt sätt att tänka

Kraftcoachning är inte terapi och inget ”quickfix”.  En coach är inte heller en kurator eller psykoterapeut. Förhållningssättet coach/klient är ickedömande och konfidentiellt. En Kraftcoach talar inte om för klienten hur den skall göra saker och ting, utan hjälper till genom insiktsfulla frågor att hitta de egna inre svaren inom det område som klienten vill nå framgång inom.

Coachning utgår alltid från nuet och riktar sig mot framtiden

Ordet ”coachning” missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd och ger svar på hur någon ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen lotsar sin klient till att lösa problemen. En Kraftcoach besitter dock kunskaper om vad som tar och ger kraft, vilket kan vara till stort stöd vid coachning.

Vill du bli coachad?

Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är coachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar. Kraftcoachen och du låser i samverkan upp de dörrar som kan finnas stängda. När du är redo att satsa på förändring, kommer du också att nå resultat!

Boka coachning HÄR.